НОВОСТИ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

 


Рецепциите Cool Star
са проектирани като модулна система. Дизайнът им
е съобразен
с бар-линиите, като естествено продължение
на лоби-бара,
както и със стандартните ергономични изисквания. Конструкцията дава възможност за вграждане
на касети
за ключове, сейфове
за ценности, компютърни системи
за контрол
и отчетност, картотеки и др.

© Copyright 2003 Stalker Project - Studio IDA